Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Waarom zijn hangmatten/ (camping)-stoel(en) tijdens de ligconcertenĀ® niet toegestaan?

Dit heeft enerzijds te maken met het zicht voor andere bezoekers. Onze ervaring is dat men niet (meer) achter stoelen gaan liggen of juist voor de voeten van degene die op de stoel zit. 

Anderzijds heeft dit te maken met de capaciteit en veiligheidsvoorschriften. 

Mocht het om medische redenen niet mogelijk zijn om te kunnen liggen, willen we je vragen om vooraf even met ons te overleggen, stuur ons een berichtje; algemeen@theaterkantoor.nl